ICT, IE en privacy
Privacybeleid


Privacyrecht voor ondernemers.

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Daarom is het van belang dat iedere organisatie een goed privacybeleid heeft waaruit blijkt dat goed is nagedacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens van klanten, leveranciers, werknemers, opdrachtnemers, patiënten en leerlingen en of het inderdaad noodzakelijk is deze gegevens te verwerken. Denk ook aan een beleid over de omgang met datalekken, bewaartermijnen en de beveiliging van de gegevens. Ook moeten organisaties daar transparant over zijn richting de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (privacyverklaring). Hoe meer (gevoelige) persoonsgegevens een organisatie verwerkt, hoe belangrijker een goed privacybeleid is. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op die alles weten over privacybeleid.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.